Snabb registrering av Engelska bolag

Engelskt Ltd bolag färdigt att tas i bruk på en dag.
Företagskonto, registrering online utan personligt besök

Starta Engelskt Ltd bolag hos

Snabb registrering!

Bolaget är registrerat och färdigt att tas i bruk dagen efter.
Support för LTD & SUF ingår!
Företagskonto online utan personligt besök.
Gratis bokföringsprogram och hjälp med revisor

LtdBolag kan Ltd bolag!

Engelskt Lagerbolag, registrerat 2009 till försäljning!

Vem kan registrera Ltd?

  • Du kan vara ensam ägare och VD till Ltd bolaget
  • Kan även vara obegränsat antal personer och aktieägare med varierande nationaliteter som bor i olika länder
  • Nationalitet har således ingen betydelse.
  • Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.

Krav för registrering?

  1. Styrelse: Från en person
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd namn.
  4. Bolagsadress i UK: Ingår i våra bolagspaket.
  5. Ej näringsförbud i UK
  6. Din historik i Sverige har ingen betydelse!

Fördel Engelskt Ltd bolag

Begränsat personligt ansvar

I ett engelskt limited bolag (Ltd) begränsas ägarnas finansiella ansvar till det kapitalbelopp de har investerat i bolaget. I praktiken innebär detta att ägarnas personliga tillgångar inte riskerar att användas för att täcka bolagets skulder i händelse av konkurs.

Skattefördelar

Bolag baserat i Storbritannien kan utnyttja specifika skattemässiga förmåner. Däribland inkluderas möjligheten att dra av företagsrelaterade kostnader från intäkter, vilket potentiellt kan leda till en reducerad skattebelastning.

Flera ägare, oberoende av nationalitet

Bolaget kan ha flera ägare, vilket möjliggör en fördelning av risk och ansvar. Detta kan främja samarbete och synergi, som kan bidra till företagets framgång.

Fler fördelar

Professionalitet

Bolagsstrukturen hos ett Ltd bolag skapar också ett intryck av professionalitet. Tillgång till bolagssekreterare och bolagsservice.
Detta bidrar till att stärka företagets trovärdighet och förtroende hos kunder och leverantörer.

Möjlighet att höja aktiekapitalet

Kapitalanskaffning, limited bolag kan attrahera och höja kapital från investerare och aktieägare, vilket är en betydande fördel för företag som söker finansiering för expansion eller andra strategiska initiativ.

Lägre administrativa kostnader

Jämfört med många andra bolagsformer har UK Ltd ofta lägre administrativa kostnader.

UK LTD & SUF bolag

UK LTD Index

Alla kan starta ett Ltd bolag till en mycket låg kostnad…

UK LTD & SUF bolag

SUF Index

Svensk Utlandsregistrerad Filial.
Enkel registrering...

Avregistrera bolag

Avregistrera Ltd

Avvecklingsprocess för Engelska Limited bolag...