LB

LB

Filial eller dotterbolag

Dotterbolag eller filial

Skillnaden mellan filial och dotterbolag Till skillnad mot en filial så är ett utländskt dotterbolag en egen juridisk person.Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.Ett dotterbolag kan…