EU & Etableringsfrihet

etableringsfrihet

Genom EU har bolagsutbudet ökat

Lyckligtvis har bolagsutbudet ökat markant inom EU. För 20 år sedan visst få vad offshore bolag eller Engelska Ltd bolag var. Alternativet för de flesta var att välja traditionella svenska bolag, HB, KB, enskild firma eller om du hade en större börs, ett aktiebolag.

Sedan Sveriges inträdet i EU så har vi blivit drygt 500.000.000 invånare, så Sverige har knappt 2% av invånarantalet i EU. Vilket sammanfattningsvis bör då uppmärksammas att det är inte Sverige som styr EU…

Företagsformer

Vad vill du uppnå med din affärside, hur ser din budget ut idag, hur lång tid har du råd att hålla ut innan du når break even, finns marknadsföring, administration, bokföring etc med i din budget?

Frågorna är många, så vad du än gör, förebygg, det är billigare än om ifall du ska behöva bota…
Säkerhet och trygghet, vad skulle inträffa om ifall att…

Fri företagsamhet

EU om etableringsfrihet, fri företagsamhet
EU domstolen
Redan i mars 1999 slog EU domstolen fast med att inom hela EU och EES har alla rätt till att arbeta via en filial.

Sammanfattning: Bolag som har bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i en annan medlemsstat i vilken det har sitt säte utan att där driva näringsverksamhet…

Se hela utdraget, mål C-212/97!

SUF - Filial

Svensk Utlandsregistrerad Filial

LtdBolag kan Ltd bolag

Ltd SUF: Sätesadrss i UK, konkursfrihetsbevis, företagskonto 
Allt ingår för endast 3.995 kr

Konto med betalkort öppnas online!
Inget personligt besök till banken
Ingår i våra bolagspaket!

Bolagsadress i England
Administration, redovisning, VAT
Hjälp med LTD & SUF bolag + mer

Snabb registrering av SUF bolag

Ltd bolag är registrerat inom 24 timmar.
Bolagshandlingar skickas till Bolagsverket som registrerar filialen

Enkla krav att starta SUF

  • Moderbolag: Registrera UK Ltd
  • Konkursfrihetsbevis: Good Standing ingår
  • Bolagsnamn: SUF kan ha ett annat namn.
  • Bolagsverket: Registrerar filialen.
  • Svenskt org.nr: Utfärdas av BV
  • F-skatt, moms: Nu kan du ansöka om detta

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.