Hjälp med Ltd bolag?

ltd bolag

LtdBolag hjälper dig!

Vi genomför alla förändringar för Ltd bolag allt ifrån registrering, administration, redovisning till avregistrering.
Avveckla Ltd bolaget? Emellenåt går det inte som man tänkt sig och måste därför avveckla sitt Ltd bolag.

Oavsett vilken hjälp med Ltd…

…som du är i behov av, så hjälper vi dig med det!
Vi genomför förändringar i bolaget och upprättar lagstadgat mötesprotokoll.
Dessutom får du tillgång till hjälpsidor 24/7
Redovisningstjänster för bolaget osv.

Accounts Due

Accounts Due är en årsredovisning för Ltd bolaget. Gäller även om ditt Ltd bolag är vilande, Dormant Company.

Confirmation Statement

När det sker förändringar i bolaget, oavsett vilka, då måste detta rapporteras till CH
Ex: man byter adress, ny bolagsmän tillträder eller frånträder, fördelning av aktier eller överlåtelse respektive försäljning av aktier eller du kanske rent av vill byta ditt bolagsnamn…

Bolagsadress i UK

Behöver du byta bolagsadress? Prova vår tjänst!
Vi har vidarebofordrat post i flera år till flertal kunder.

LtdBolag kan Ltd bolag

Ltd Basic: Sätesadrss i England, företagskonto, MasterCard ingår.
Allt ingår för endast 3.490 kr

Konto med betalkort öppnas online!
Inget personligt besök till banken
Snabb kontoaktivering

Bolagsadress i England
Administration, redovisning, VAT
Hjälp med LTD & SUF bolag + mer

Snabb registrering av Ltd bolag

Ditt bolag är registrerat och färdigt att tas i bruk inom 24 timmar.
Snabb registrering direkt online för företagskontot.

Enkla krav att starta Ltd

  1. Styrelse: Från en person
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd namn.
  4. Bolagsadress i UK: Ingår i våra bolagspaket.
  5. Ej näringsförbud i UK
  6. Din historik har ingen betydelse.

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.