Lagenlig UK Ltd registrering

business plan

Registrering av UK bolaget

Vi försäkrar att din Limited registrering med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagenliga föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Lagenliga bolagshandlingar

Bolagshandlingar som du erhåller vid en UK Ltd registrering

Registreringsbevis med organisationsnummer samt datum när och var LTD bolaget registrerades.
** Certificate of Incorporation of a Private Limited Company

(+ 25 sidor) för LTD bolaget som är godkänt enligt ACRA
** Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association

Certifikat och bolagsordning = Certificate and Articles
Har upprättats vid registreringen
** Certificate and Articles upon incorporation

Statutory Registration Fee included

Aktiebrev registrerat. Aktiebrev är ett bevis på äganderätten av bolaget.
** Completed Share Certificates

Aktiebrev fullständigt ifyllt till rättmätig(a) ägare ** Stock Transfer forms fully completed (if appropriate)

Aktiefördelning inom LTD bolaget (om ni är flera personer eller juridisk person) komplett registrering av aktierna vid bolagsregistreringen.
** Share allotments completed and filed upon incorporation

Klassificering av aktier enligt er begäran.
** Additional Share Classes as required

PSC = People with Significant Control
Personer med framstående kontroll i bolaget, huvudsakliga aktieägare, 25% eller mer

Referensdatum för redovisning är registrerad där det krävs.
** Accounting reference date filed where required

Registrering till myndigheter

All information om bolaget registreras direkt på CH inklusive bolagsadressen och VD:n (kan vara mer än en VD)
inklusive Ltd Sekreteraren, om man har tjänsten.
OBS! Gäller även om man har vår tjänst ”Konfidentiell adress.”
Denna adress registreras då till myndigheterna, vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register.
** Directors, Company Secretary and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation

Snabb registrering av Ltd bolag

Ditt bolag är registrerat och färdigt att tas i bruk inom 24 timmar.
Snabb registrering direkt online för företagskontot.

Enkla krav att starta Ltd

  1. Styrelse: Från en person
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd namn.
  4. Bolagsadress i UK: Ingår i våra bolagspaket.
  5. Ej näringsförbud i UK:
  6. Din historik har ingen betydelse.

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.