Avtal på LtdBolag

Avtal gällande registrering av bolag, tjänster för Ltd bolag och externa tjänster

Avtal gällande våra tjänster samt när tredje part anlitas

Registrering av Engelskt Ltd bolag och övriga tjänster.
Vi garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av Engelskt Ltd och att avgift betalas in till Brittisk myndighet.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när betalning erhållits och vi påbörjat en tjänst.

Avtal – Letter of Engagement – Ingen bindningstid.
Vi tecknar avtal på en del av våra tjänster dessa förnyas då varje 12 månadersperiod dvs inget fortlöpande avtal. Ingen sk uppsägningstid, eller bindningstid, du nyttjar tjänsten så länge du själv vill! Om du/ni underlåter dig/er att skicka oss begärd id-handling och adressverifikation, adress du/ni är mantalskriven på, har vi rätt till att efter 30 dagar säga upp avtalet/avtalen och detta rapporteras då till Companies House. Dock kan tjänsterna återaktiveras (inom 12 månader) om/när vi erhåller begärda handlingar. Efter verifierade uppgifter då kan posten vidarebefordras till valfri adress. Om ni utav någon anledning inte önskar fortsätta med vår tjänst, Registered Office, då är det er skyldighet att omgående rapportera detta till Companies House.
Det registrerade Ltd bolaget kvarstår alltid i din/er ägo.

Supportsidor – 1. Fri access ingår i alla bolagspaket, GoldMember respektive SilverMember
GoldMember fri access i 12 månader. SilverMember fri access i 30 dagar
Därefter kan du teckan en prenumeration om 5 EUR per månad.
Du kan säga upp din prenumerationen när som helst.
2. Är du inte kund sedan tidigare kan du teckna en prenumeration, 20 EUR i 30 dagar, därefter 5 EUR per månad.
Du kan säga upp prenumerationen när som helst.
Vi har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap om inte allmän praxis efterföljs.
För kopiering och distribution krävs det ett skriftligt medgivande!

Tredje part – LtdBolag.se kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklammation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en onlinebank skulle avslå er ansökan om företagskonto eller personkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel – Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå ordrar.

Cookies information
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
* att webbplatsen innehåller cookies,
* vad dessa cookies används till och
* hur cookies kan undvikas.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

GDPR – Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av LtdBolag.se i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för LtdBolag.se och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Du har alltid rätt att begära att LtdBolag.se ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.
Genom att godkänna LtdBolag.se köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.
Integritetspolicy Se även vår Integritetspolicy