Avtal & Villkor på LtdBolag

Avtal & Villkor på LtdBolag

Registrering och garanti

Juridiskt namn är: Business Consultation Group Ltd (Comp No: 14443819 & DUNS No: 230061636) nedan kallad för LtdBolag
The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“ECCTA”) introduces changes to UK company law to ensure the accuracy of public information and reduce the possibility of fraud. We are required by law to collect this information before we submit a company for registration.

Komplett och lagenlig registrering: Vi förbinder oss att genomföra en fullständig och lagenlig registrering av ert Engelska Ltd, inklusive att se till att alla nödvändiga avgifter betalas till relevanta brittiska myndigheter.
Överensstämmelse med webbplatsbeskrivning: Våra tjänster och produkter kommer att motsvara de beskrivningar som anges på vår webbplats.
I de situationer där det är nödvändigt, skall en kopia av ID handlingar, adressbevis och ett självporträtt, selfie, (som ska matcha fotot på ID-handlingarna) skickas till oss via e-post.
Bindande beställningar: En beställning anses bindande först när vi har påbörjat tjänsten eller mottagit betalning.

Avtalsvillkor för tjänster

Letters of Engagement – Ni har möjlighet att använda tjänsten/tjänsterna så länge ni önskar utan någon bindningstid.
Förnyelse av Avtal, Letters of Engagement: Tjänster förnyas automatiskt varje 12 månaders period.
Betalning för förnyelse ska betalas senast 30 dagar före avtalets/avtalens utgång.

ID- och Adressverifikation


Följder av utebliven verifikation:
Om begärda ID-handlingar och adressverifikation inte tillhandahålls inom 30 dagar, är det enligt lag om penningtvätt skyldiga att avsluta avtalet/avtalen och rapportera detta till myndigheterna i UK.
Affärsadress i London då ska även en del frågor besvaras, vi kontaktar dig för vidare information.
Tjänsterna kan dock återaktiveras inom 12 månader (från registreringsdatum) om de begärda handlingarna tillhandahålls.
I de situationer där det är nödvändigt, skall en kopia av identifikationshandlingar, adressbevis och ett självporträtt, selfie, (som ska matcha fotot på ID-handlingarna) skickas till oss via e-post.

Vidarebefordran av Post

Hantering av post: All post kommer initialt att vidarebefordras till den adress som anges vid registrering.
Efter mottagiets av verifierade uppgifter kan posten vidarebefordras till en valfri adress, exempelvis en postbox.
Numera skannas posten och skickas via e-post.
Affärsadress i London med pakethantering, se specificerad prislista vad som gäller.

Uppsägning av avtal

Skyldigheter vid uppsägning Letters of Engagement: Om du önskar avbryta Registered Office eller Service Address tjänst, är det ert ansvar att omedelbart rapportera er(a) nya adress(er) till Companies House.
Görs inte detta då rapporteras det att ni uppger vilseledande uppgifter.
Ägarskap av ert registrerade bolag: Fortsatt ägarskap, det registrerade Ltd bolaget förblir alltid under ditt/ert ägarskap/ansvar.

Support för Ltd bolag och tjänster

Beroende på bolagspaket, 30 dagar (som kan förlängas) respektive 12 månaders support ingår.

Betalningsalternativ

Banköverföring: Betalningar kan göras via traditionell banköverföring i EUR (SEPA betalning), GBP, eller i  USD.
Betala med kontokort: Säker onlinebetalning, oavsett valuta,

Ansvarsbegränsning för Tredje Part

Tredjepartstjänster: LtdBolag är inte ansvarig för tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje part.
Eventuella frågor eller problem som uppstår med dessa tjänster eller produkter ska hanteras direkt mellan er och den berörda tredjeparten.
Reklamationer: Vid eventuella reklamationer rörande tredjepartstjänster, bör all kommunikation ske direkt mellan er och respektive leverantör eller tjänsteleverantör.
Egen ansvarighet, vi tar inte på oss ansvar om du/ni:

  • Underlåter att skicka begärda handlingar och dokument som är nödvändiga för den efterfrågade tjänsten.
  • Ger inkorrekta eller vilseledande uppgifter.
  • Inte lyckas få godkänt en bankansökan. I sådana fall är det ert ansvar att kontakta och förhandla med den aktuella onlinebanken.

Denna policy tydliggör LtdBolag ansvarsbegränsning gällande tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjepart.
Det understryker också vikten av att ni noggrant tillhandahåller och hanterar egna uppgifter och dokument i samband med användningen av dessa tjänster.
Skatteverket & Filialregistrering  på Bolagsverket
Enligt gällande rättsliga bestämmelser kan vi inte åläggas ansvar för eventuella ändringar som Skatteverket (SKV) eller Bolagsverket (BV) gör. Vår ansvarsfrihet gäller oavsett ändringarnas natur eller omfattning. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med Skatteverkets och Bolagsverket senaste information och riktlinjer.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
* att webbplatsen innehåller cookies,
* vad dessa cookies används till och
* hur cookies kan undvikas.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Godkännande av vårt avtal

Genom att acceptera köpvillkoren eller orderavtalet från LtdBolag, bekräftar ni ert samtycke till alla ovanstående villkor och bestämmelser.

    Detta innebär att ni:
  1. Förstår och godkänner villkoren för användning av våra tjänster, inklusive support för Ltd bolag.
  2. Erkänner ansvarsbegränsningarna som gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjeparter, samt vår befrielse från ansvar i samband med tredjepartstjänster.
  3. Accepterar ditt/ert eget ansvar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter, samt för att hantera eventuella frågor eller problem som uppstår med tredjepartstjänster.

Ert samtycke till dessa villkor är ett viktigt steg i processen att säkerställa en klar och ömsesidig förståelse av förväntningarna och ansvarsområdena mellan er och LtdBolag.

Försäkran

Ni måste enligt brittisk lag bekräfta att företagets kommande aktiviteter kommer att vara lagliga.

GDPR  (General Data Protection Regulation)

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av LtdBolag i egenskap av personuppgiftsansvarig.
De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig.
De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för LtdBolag och dess närstående partners.

Konfidentiella uppgifter

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.
Ni har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om er.
Ni har alltid rätt att begära att LtdBolag ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om er.