Filial = SUF bolag

SUF Svensk filial

Enklare regler för filialer

Enklare regler för utländska företag som vill starta en filial i Sverige.

 • Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet
 • Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES.
 • Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att den verkställande direktören ska bo inom EES.

Mer info finns på BV:s eminenta sida!
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Vad är en filial?

 1. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget (det Engelska Ltd bolaget)
 2. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
 3. Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige
 4. Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
 5. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
 6. Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa = det Engelska Ltd bolaget
 7. En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget = det Engelska Ltd bolaget
 8. Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
 9. När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Filialens organisationsnummer

Filialen tilldelas ett organisationsnummer av Bolagsverket. Bolagsverket har en fantastisk service med färdiga mallar som du kan använda, sök på FILIAL

Räkenskapsår för filial

Filialer kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader, och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår med Skatteverkets tillstånd. Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från SKV. Tillstånd krävs inte för att lägga om från brutet räkenskapsår till kalenderår.

LtdBolag kan Ltd bolag

Ltd SUF: Sätesadrss i UK, konkursfrihetsbevis och företagskonto 
Allt ingår för endast 3.995 kr

Konto med betalkort öppnas online!
Inget personligt besök till banken
Ingår i våra bolagspaket!

Bolagsadress i England
Administration, redovisning, VAT
Hjälp med LTD & SUF bolag + mer

Snabb registrering av SUF bolag

Ltd bolag är registrerat inom 24 timmar.
Bolagshandlingar skickas till Bolagsverket som registrerar filialen

Enkla krav att starta SUF

 • Moderbolag: Registrera UK Ltd
 • Konkursfrihetsbevis: Good Standing ingår
 • Bolagsnamn: SUF kan ha ett annat namn.
 • Bolagsverket: Registrerar filialen.
 • Svenskt org.nr: Utfärdas av BV
 • F-skatt, moms: Nu kan du ansöka om detta

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.