Enklare regler för filial

Starta business med en filial

Filial = SUF bolag

Enklare regler för utländska företag (ditt Ltd bolag) som vill starta en filial i Sverige.

 • Filialens namn behöver inte längre innehålla det utländska företagets namn och nationalitet
 • Kravet på att ha en person i Sverige som kan ta emot delgivning ändras till att gälla endast när filialens verkställande direktör bor utanför EES.
 • Den verkställande direktören för en filial till ett utländskt försäkringsföretag behöver inte längre bo i Sverige. Det nya kravet blir att den verkställande direktören ska bo inom EES.

Måsta man registrera en filial?

I vissa fall behöver moderbolaget (Engelska Ltd) inte registrera en filial. Det finns undantag från kravet att registrera en filial, exempelvis för:

 • transporter till och från Sverige, både personer och saker
 • reklam och utställning av varor
 • att ta upp beställningar på varor och liknande
 • konstnärlig verksamhet
 • enstaka uppdrag
 • byggentreprenad som bedrivs under högst 1 år
 • näringsverksamhet som omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i det så kallade EES-fördraget eller motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige).

När är en verksamhet tillfällig?

Den frågan går inte att svara generellt på.
Ett riktmärke kan vara mellan 6 månader och 1 år.
Det vill säga om verksamheten ska bedrivas under högst 6 månader eller högst 1 år kan den anses tillfällig och kräver därför inte att du registrerar en filial. Men det kan finnas andra faktorer som gör att du ändå måste registrera en filial, exempelvis vilken typ av verksamhet det är, hur stor omsättningen är och hur många anställda det finns.
Byggverksamhet som bedrivs under högst 1 år behöver inte registrera en filial.
Mer info finns på BV:s eminenta sida!
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Vad är en filial?

Filialen tilldelas ett organisationsnummer av Bolagsverket.
Bolagsverket har en fantastisk service med färdiga mallar som du kan använda, sök på FILIAL

 1. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget (det Engelska Ltd bolaget)
 2. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
 3. Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige
 4. Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
 5. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
 6. Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa = det Engelska Ltd bolaget
 7. En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget = det Engelska Ltd bolaget
 8. Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
 9. När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Enligt gällande rättsliga bestämmelser kan vi inte åläggas ansvar för eventuella ändringar som Skatteverket (SKV) eller Bolagsverket (BV) gör i uppgifterna. Vår ansvarsfrihet gäller oavsett ändringarnas natur eller omfattning. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med SKV’s och BV’s senaste information och riktlinjer.

Vad ingår i våra bolagspaket?

Upptäck vårt unika utbud av bolagspaket!
Med tydligt profilerade tjänster kan du enkelt skilja mellan alternativen och snabbt hitta det paket som passar just ditt blivande företags behov.