Holdingbolag eller Holding Company?

Moderbolag eller förvaltningsbolag

Ett holdingbolag, även kallat moderbolag eller förvaltningsbolag, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Det bedriver vanligtvis ingen egen verksamhet (inget driftsbolag), utan agerar snarare ägare till andra rörelsedrivande dotterbolag.

Syftet med holdingbolag är att kontrollera och styra över de bolag som företaget äger. Och även om det inte är så vanligt att holdingbolag driver en egen verksamhet så finns det inget som stoppar ett sådant företag från att göra det.

Fördelar med holdingbolaget

Tillsammans bildar ett holdingbolag (moderbolag) och dess dotterbolag en s.k. koncern. Och under vissa förutsättningar är det möjligt att låna ut pengar mellan de olika bolagen. Att låna ut pengar mellan olika bolag inom en koncern kan göra det möjligt att lättare allokera kapital där det gör störst nytta.

Det går att lämna ett s.k. koncernbidrag mellan bolag som ingår i en koncern, vilket gör det möjligt att jämna ut resultatet bland koncernens olika bolag. Det kan i sin tur leda till en lägre skatt för koncernen totalt sett.

Exempel: En koncern består av holdingbolaget och två dotterbolag. Det ena dotterbolaget går med vinst, medan det andra går med förlust. Genom ett koncernbidrag kan vinsten från det första dotterbolaget flyttas till det andra. Och på detta sätt har man jämnat ut resultatet och det ger då en lägre skatt för koncernen.

Är du företagare och ska sälja ditt företag kan det löna sig att starta ett holdingbolag. Genom att holdingbolaget äger företaget du vill sälja kan du nämligen få mer pengar över efter att försäljningen är genomförd.

Det beror på att det blir en mer förmånlig skattesituation (skattefritt under vissa förutsättningar) jämfört med att sälja ett företag som ägs av en fysisk person. Dessa pengar kan då användas till att exempelvis starta upp en ny verksamhet. Eller så kan du välja att plocka ut pengarna till dig som ägare.

Investmentbolag eller holdingbolag

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Holdingbolag och offshorebolag

Ett holdingbolag kan även vara ägare i ett offshoreföretag. Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar.

Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de engelska lagarna inte får överträdas.

Holdingbolag = Holding Company

Registrera ett holdingbolag x 2 Ltd bolag. Företagskonto till båda bolagen.
I UK heter det Holding Company och är en mycket populär konstruktion.

LtdBolag kan Ltd bolag

Ltd Basic: Sätesadrss i England, företagskonto, MasterCard ingår.
Allt ingår för endast 3.490 kr

Konto med betalkort öppnas online!
Inget personligt besök till banken
Snabb kontoaktivering

Bolagsadress i England
Administration, redovisning, VAT
Hjälp med LTD & SUF bolag + mer

Snabb registrering av Ltd bolag

Ditt bolag är registrerat och färdigt att tas i bruk inom 24 timmar.
Snabb registrering direkt online för företagskontot.

Enkla krav att starta Ltd

  1. Styrelse: Från en person
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat Ltd namn.
  4. Bolagsadress i UK: Ingår i våra bolagspaket.
  5. Ej näringsförbud i UK:
  6. Din historik har ingen betydelse.

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.