Kommanditbolag

SUF Svensk filial

KB eller Kommanditbolag

Ltd bolaget går in som komplementär i kommanditbolaget
Komplementär är en fysisk person eller juridisk person, Ltd bolaget som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder. En komplementär har ett obegränsat ansvar.

Ansvar i ett kommanditbolag

Bolagsmän: Komplementär och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.

Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).
Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

Komplementär är ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet.

En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att hans eller hennes avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som en komplementär, det vill säga ett obegränsat ansvar.

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Krav på bolagsmän

En bolagsman som vill registrera ett kommanditbolag får inte
  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken

Undantag vid näringsförbud

Undantag vid näringsförbud. En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.
Se vad som gäller om man har näringsförbud!

Summering

Du registrera ett Engelskt Ltd bolag som komplementär i ditt kommanditbolag. Komplementären ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder har ett obegränsat ansvar

Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing som krävs när ett utländskt bolag går in som komplementär i ett kommanditbolag. Oavsett om bolaget är nystartat eller har varit igång i flera år! Good Standing och sedvanliga handlingar skickas därefter till Bolagsverket.

Vilket bolagspaket?

För denna företagskonstuktion väljer du bolagspaket Ltd SUF eftersom konkursfrihetsbeviset ingår.

Företagskonton & Personkonton öppnas direkt online, utan personligt besök, se vad som ingår!

LtdBolag kan Ltd bolag

Ltd SUF: Sätesadrss i UK, konkursfrihetsbevis och företagskonto 
Allt ingår för endast 3.995 kr

Konto med betalkort öppnas online!
Inget personligt besök till banken
Ingår i våra bolagspaket!

Bolagsadress i England
Administration, redovisning, VAT
Hjälp med LTD & SUF bolag + mer

Snabb registrering av SUF bolag

Ltd bolag är registrerat inom 24 timmar.
Bolagshandlingar skickas till Bolagsverket som registrerar filialen

Enkla krav att starta SUF

  • Moderbolag: Registrera UK Ltd
  • Konkursfrihetsbevis: Good Standing ingår
  • Bolagsnamn: SUF kan ha ett annat namn.
  • Bolagsverket: Registrerar filialen.
  • Svenskt org.nr: Utfärdas av BV
  • F-skatt, moms: Nu kan du ansöka om detta

Vem kan registrera Ltd?

Du kan vara ensam ägare till Ltd bolaget.
Kan även vara ett obegränsat antal personer, aktieägare, som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Företag kan också äga ett UK bolag, oavsett i vilket land som företaget är registrerat i.