Kommanditbolag med UK Ltd

Starta business med en filial

Ltd bolag som komplementär

Ltd bolaget (moderbolaget) går in som komplementär i kommanditbolaget.
Komplementär är en fysisk person eller juridisk person, Komplementären ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder.
Till skillnad från delägare så har en komplementär ett obegränsat ansvar!

Summering LTD med KB

Du registrera ett Engelskt Ltd bolag som komplementär i ditt kommanditbolag.
Komplementären ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder har ett obegränsat ansvar

  • Välj bolagspaket Ltd SUF för denna företagskonstruktion eftersom Good Standing, konkursfrihetsbeviset ingår.

Krav på bolagsmän i KB

En bolagsman som vill registrera ett kommanditbolag får inte
  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken

Undantag vid näringsförbud

Person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare!
I övrigt se vad som gäller för näringsförbud.

LTD & KB se allt som ingår

  • Välj bolagspaket Ltd SUF för denna företagskonstruktion eftersom Good Standing, konkursfrihetsbeviset ingår.

Ansvar i kommanditbolaget

Bolagsmän: Komplementär och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.

Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).
Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning med mera. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

Komplementär är ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet.

En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att hans eller hennes avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som en komplementär, det vill säga ett obegränsat ansvar.

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Vad ingår i våra bolagspaket?

Upptäck vårt unika utbud av bolagspaket!
Med tydligt profilerade tjänster kan du enkelt skilja mellan alternativen och snabbt hitta det paket som passar just ditt blivande företags behov.