Engelskt Ltd bolag med begränsat ansvar

Starta Business med Ltd Bolag

Begränsat personligt ansvar

I ett engelskt limited bolag (Ltd) begränsas ägarnas finansiella ansvar till det kapitalbelopp de har investerat i bolaget. I praktiken innebär detta att ägarnas personliga tillgångar inte riskerar att användas för att täcka bolagets skulder i händelse av konkurs.

Skattefördelar

Bolag baserat i Storbritannien kan utnyttja specifika skattemässiga förmåner.
Däribland inkluderas möjligheten att dra av företagsrelaterade kostnader från intäkter, vilket potentiellt kan leda till en reducerad skattebelastning.

Oberoende av nationalitet

Bolaget kan ha flera ägare, vilket möjliggör en fördelning av risk och ansvar. Detta kan främja samarbete och synergi, som kan bidra till företagets framgång.

Möjlighet att höja aktiekapitalet

Kapitalanskaffning, limited bolag kan attrahera och höja kapital från investerare och aktieägare, vilket är en betydande fördel för företag som söker finansiering för expansion eller andra strategiska initiativ.

Lägre administrativa kostnader

Jämfört med många andra bolagsformer har UK Ltd ofta lägre administrativa kostnader.

Professionalitet

Bolagsstrukturen hos ett Ltd bolag skapar också ett intryck av professionalitet. Tillgång till bolagssekreterare och bolagsservice.
Detta bidrar till att stärka företagets trovärdighet och förtroende hos kunder och leverantörer.

Vad ingår i våra bolagspaket?

Upptäck vårt unika utbud av bolagspaket!
Med tydligt profilerade tjänster kan du enkelt skilja mellan alternativen och snabbt hitta det paket som passar just ditt blivande företags behov.