Ltd bolagssekreterare

1.200 kr

 • En tjänst som alla borde ha
 • Hög status med bolagssekreterare
 • Bolagssekreterare lönar sig alltid
 • Håller bolaget “up to date”
 • Support 24/7 ingår
Artikelnummer 3020 Kategori
Ring oss om denna tjänst, tele: 040-693 63 66

Beskrivning

Ltd bolagssekreterare för Ltd bolag

Bolagssekreterare för Ltd bolag kallas för Nominee Company Secretary En bolagssekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område. En professionell bolagssekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).

Förbereder nödvändiga dokument

En bolagssekreterare förbereder alla nödvändiga dokument t ex:

 • Aktieöverlåtelse, försäljning etc.
 • Förändringar i aktiekapitalet (t ex skapande av nya aktieklasser m.m.)
 • Utgivande och fördelning av aktier på nya ägare
 • Registrering i samband med att nya företrädare utses eller avgår…
 • Delägarnas befogenheter…
 • Telefonsupport..!
 • …och mycket mer därtill…
 • …en bolagssekreterare är en oumbärlig tjänst för alla Ltd bolag…

En bolagssekreterare lönar sig alltid, låt oss ta hand om din administration och du kommer att bespara mycke tid!
Med vår tjänst bolagssekreterare kan du: ändra på alla uppgifter i bolaget, allt ifrån att byta ut styrelseledamöten, aktieägare, försäljning av bolaget osv.
Du kan ändra på allt utom organisationsnumret. Från det att vi fått din anmälan genomförs förändringen inom ett par dagar.

Bolagssekreterare har ingen teckningsrätt

Som bolagssekreterare har vi ingen teckningsrätt dvs inga rättigheter, befogenheter eller insyn i ditt Ltd bolag.
Behövs det en bolagssekreterare?
Vet du med dig att det kommer och ske förändringar i bolaget under de kommande 12 månaderna då är det en välinvesterad tjänst för dig.
Obs! Ltd bolagssekreterare ingår i bolagspaket Ltd Mega

Mer information

Avtal

För din trygghet så tecknar vi avtal som förnyas varje 12 månadersperiod dvs inget fortlöpande avtal, vilket i sin tur innebär att du endast använder tjänsten så länge som du är i behov av den.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.