Redovisning Engelska Ltd

Bokföringsår för Engelskt Ltd
Om bolaget registreras 15 mars, då ska Accounts Due ske 31 mars året därpå.
Absolut senast måste bokslutet åtgärdas 31 december (21 månader)
Redovisningen för Ltd bolag, även kallad ”Accounts Due”, utgör en årlig rapportering av bolagets finansiella ställning och resultat

Beställ denna tjänst

Redovisning och bokföring för Engelska Ltd bolag

Alla Engelska Ltd bolag är enligt lag skyldiga att upprätta en redovisning och föra bokföring över sina ekonomiska transaktioner.
Det innebär att alla inkomster, utgifter, tillgångar och skulder måste dokumenteras på ett korrekt och organiserat sätt.

Redovisning och bokföring är en viktig del av att driva ett Ltd bolag i Storbritannien.
Att uppfylla de lagstadgade kraven säkerställer inte bara transparens och god bolagsstyrning, utan kan också ge värdefull information för att fatta välgrundade affärsbeslut. Att anlita vår revisor kan vara en god investering för att garantera att bolagets redovisning hanteras korrekt och effektivt.

Årlig rapportering

Redovisningen för Ltd bolag, även kallad ”Accounts Due”, utgör en årlig rapportering av bolagets finansiella ställning och resultat.
Rapporten sammanställs vanligtvis av en revisor och innehåller bland annat:

  • En balanskontroll som visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt
  • En resultaträkning som visar bolagets inkomster och utgifter under en viss tidsperiod.
  • En kassaflödesanalys som visar hur pengar har flödat in och ut ur bolaget under en viss tidsperiod.

Generellt undantag, vilande bolag

Ett undantag från detta krav gäller för s.k. vilande bolag, som inte bedriver någon verksamhet
Även ett vilande bolag, Dormant Company, ska redovisa ett förenklat bokslut Dormant Accounts.

Bokföringsår för Engelskt Ltd

Ex: bolaget registreras 15 mars, då ska Accounts Due ske 31 mars året därpå.
Dock har du ytterligare 9 månader att komma in med bokslutet, dvs senast 31 december (21 månader)

Gratis bokföringsprogram

Molnbaserat Bokföringsprogram & Faktureringsprogram i olika valutor.
Lägg in kundregister och leverantörsregister + mycket mer

Undvik dryga böter

Betydligt billigare att anlita revisorn än att betala böter…
…Kontakta oss, det lönar sig alltid!
En ängel för alla bolag är en bra revisor!

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.

Du kanske också gillar …