Filial i Sverige

SUF är en populär företagskonstruktion i Sverige

Filial = SUF Svenskt Utlandsregistrerat Företag

Filial, ett Svenskt Utlandsregistrerat Företag (SUF) är en bolagsform som möjliggör för entreprenörer att dra nytta av fördelarna av ett aktiebolag utan att behöva uppfylla det svenska kravet på ett aktiekapital på 25.000 kronor.
Detta uppnås genom att registrera ett moderbolag utomlands, vanligtvis i Storbritannien som ett Ltd (Limited Company), och sedan etablera en filial i Sverige.

SUF-bolag erbjuder flera fördelar

  • Ansvarsbegränsning: Precis som i ett vanligt aktiebolag har du som ägare av ett SUF-bolag ett begränsat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Det betyder att du inte riskerar att förlora mer än det du har investerat i bolaget.
  • Ensamrätt till namnet: Ett SUF-bolag får ensamrätt till sitt namn i hela Sverige, även om det finns ett annat bolag med samma namn i ett annat land.
    Du kan också välja att ha olika namn på moderbolaget och filialen, vilket ger dig mer flexibilitet.
  • Lågt aktiekapital: Ett SUF-bolag kräver inget aktiekapital i Sverige, utan endast i det land där moderbolaget (England) är registrerat. I många länder är kravet på aktiekapital mycket lägre än i Sverige, till exempel i England där det från 1 GBP.
    Det gör det enklare och billigare att starta ett SUF-bolag än ett svenskt aktiebolag.
  • Samma skatteregler: Ett SUF-bolag följer samma skatteregler som ett svenskt aktiebolag när det gäller verksamheten i Sverige. Det innebär att du betalar samma bolagsskatt, moms och arbetsgivaravgifter som om du hade ett svenskt aktiebolag.
    Du kan också ansöka om F-skatt för ditt SUF-bolag, vilket gör dig mer attraktiv för svenska uppdragsgivare

Se mer information om att komma igång med ett SUF bolag!