Varför starta ett engelskt bolag i Sverige?

Starta Business med Ltd Bolag

Hur startar man ett engelskt bolag i Sverige?

Registrera bolaget hos Skatteverket!
Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632) om skatteregistrering använd e-tjänsten Registrering av utländska företag i Sverige (RUFS)
Du kan också använda blankett SKV 4632 enligt dessa instruktioner: Att ansöka om skatteregistrering – hur du fyller i SKV 4632 E-tjänsten, eller blanketten ska användas av utländska företagare som ska bedriva näringsverksamhet.

Du bifogar en kopia av registreringsbevis för Ltd bolaget.
Du får ett svenskt organisationsnummer och momsregistreras om omsättningen är mer än 30 000 SEK per år.

Vilka regler gäller för ett engelskt bolag i Sverige?

Ett engelskt bolag i Sverige måste följa både engelsk och svensk lagstiftning. Det innebär att du måste följa de regler som gäller för bokföring, revision, skatt, osv och annat som berör din verksamhet. Du måste också rapportera ditt bolags resultat till både Companies House och Skatteverket varje år.

Att starta ett engelskt bolag i Sverige kan vara ett bra alternativ för dig som vill starta en verksamhet med lågt startkapital, enkel administration, flexibel beskattning och internationell profil.

Enligt gällande rättsliga bestämmelser kan vi inte åläggas ansvar för eventuella ändringar som Skatteverket (SKV) gör i uppgifterna. Vår ansvarsfrihet gäller oavsett ändringarnas natur eller omfattning. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med Skatteverkets senaste information och riktlinjer.

Engelskt bolag i Sverige?

Det finns flera anledningar till att starta ett engelskt bolag i Sverige.

 • Lågt startkapital: För att starta ett LTD bolag behöver du endast ha ett aktiekapital från 1 GBP, vilket är betydligt lägre än för ett svenskt aktiebolag som kräver minst 25 000 SEK
 • Enkel administration: Ett LTD har färre krav på bokföring och revision än ett svenskt aktiebolag.
  Du behöver inte heller ha en revisor eller en styrelseordförande.
  Du kan sköta allt själv eller anlita en redovisningsbyrå (vi tillhandahåller tjänsten) som hjälper dig med det.
 • Flexibel beskattning: Ett LTD kan välja mellan att betala bolagsskatt i England eller i Sverige, beroende på var den största delen av verksamheten sker.
  Du kan också dra nytta av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Storbritannien, som gör att du slipper betala skatt två gånger på samma inkomst.
 • Internationell profil: Ett LTD ger dig möjlighet att expandera verksamheten till andra länder inom EU eller utanför.
  Du kan också dra nytta av det goda rykte som engelska bolag har på den globala marknaden.

Vad ingår i våra bolagspaket?

Upptäck vårt unika utbud av bolagspaket!
Med tydligt profilerade tjänster kan du enkelt skilja mellan alternativen och snabbt hitta det paket som passar just ditt blivande företags behov.