Filial eller dotterbolag

Skillnaden mellan filial och dotterbolag

Till skillnad mot en filial så är ett utländskt dotterbolag en egen juridisk person.
Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.
Ett dotterbolag kan låna pengar av moderbolaget och vice versa.

Dotterbolag kan låna pengar

  1. Dotterbolag kan låna pengar av moderbolaget.
  2. Moderbolaget kan låna pengar av dotterbolaget.

En filial kan låna pengar

  1. En filial kan låna pengar av sitt moderbolag.
  2. Det är tillåtet för moderbolaget att tillhandahålla lån från sin filial.
  3. En filial kan överföra pengar till ett engelskt moderbolag.

Beskattningen sker enligt respektive lands skattelagstiftning.
I Sverige beskattas filialen baserat på dess inkomster här, medan moderbolaget i England beskattas enligt engelsk lagstiftning.

Kan filialen säljas?

Ett aktiebolag kan köpa en filial men en filial kan inte köpa ett aktiebolag.
Köpare av aktiebolaget blir då moderbolaget i England.