Avveckla filial, SUF

När en filial upphör med sin verksamhet ska den avregistreras hos BV. Du behöver kontakta SKV

Hur avvecklas en filial?

När en filial av ett utländskt företag upphör med sin verksamhet, går i konkurs, eller beslutar att avsluta sin närvaro i Sverige, måste detta anmälas till Bolagsverket för att avregistreras.

När bör en filial avregistreras?

Skäl till avregistrering

 • Likvidation: Om det utländska moderföretaget försätts i likvidation.
 • Konkurs: Om filialen eller det utländska moderföretaget går i konkurs.
 • Verksamhetsstopp: Om filialen upphör med sin verksamhet eller det utländska företaget beslutar att upphöra med verksamheten i Sverige.

Ansvariga för anmälan

 • Verkställande direktör: Filialens VD eller en vice VD.
 • Behörig företrädare: En behörig företrädare för det utländska moderföretaget.
 • Konkursförvaltare: Om det utländska företaget är i konkurs.
 • Borgenär: I fall där borgenären inte har fått full betalning.

Undertecknande av anmälan
Anmälan ska undertecknas av den ansvariga personen.
Om en behörig företrädare för det utländska företaget signerar, ska bevis på firmateckningsrätt också skickas in.

Årsredovisning

Viktigt att skicka in årsredovisningen | Krav på årsredovisning

 • Filialer är bokföringsskyldiga fram till avregistrering.
 • Årsredovisningshandlingar som täcker perioden från räkenskapsårets början till avregistreringstidpunkten måste skickas in.
 • För företag inom EES som motsvarar svenska aktiebolag krävs endast årsredovisningen för det utländska företaget.
 • Företag utanför EES måste skicka in både filialens och det utländska företagets årsredovisningar.

Länkar för avveckling av filial.

FAQ - Vanliga frågor om avveckling av filial

? Vem kan anmäla en filials avregistrering till Bolagsverket?
! Den verkställande direktören, en vice VD, en behörig företrädare för det utländska företaget, konkursförvaltaren, eller en borgenär kan anmäla avregistreringen.

? Vilka dokument krävs för att anmäla avregistreringen?
! Anmälan måste undertecknas av en behörig person, och om det är en företrädare för det utländska företaget, måste bevis på firmateckningsrätt också skickas in.

? Måste jag skicka in årsredovisningen även om filialen inte hade någon verksamhet under det senaste året?
! Ja, bokföringsskyldigheten gäller fram till avregistrering, och relevant redovisningsinformation måste skickas in.

? Hur skiljer sig årsredovisningskraven för företag inom EES jämfört med de utanför EES?
Företag inom EES som motsvarar svenska aktiebolag ska skicka in årsredovisningen för det utländska företaget.
Företag utanför EES måste skicka in både filialens och det utländska företagets årsredovisningar.

? Vad händer om filialen eller det utländska företaget går i konkurs?
! I händelse av konkurs ska konkursförvaltaren anmäla avregistreringen till Bolagsverket, och specifika dokumentationskrav tillämpas.

Vi kan avveckla bolaget och betalar in stämplingsavgifter, osv. se specifikation!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *