Filial i Danmark

DUF är en populär företagskonstruktion i Danmark

Filial i Danmark kallas för DUF

En Dansk Udlandregistrerad Filial (DUF) är en filial av ett utländskt företag som är registrerat i Danmark. Denna bolagsform är populär bland utländska företag, exempelvis, Engelskt Limited bolag, som vill etablera närvaro i Danmark utan att starta ett separat danskt bolag.

DUF är en attraktiv bolagsform för utländska företag som vill etablera sig i Danmark utan att behöva uppfylla kraven för ett danskt aktiebolag.
Med rätt planering och förståelse för de juridiska och skattemässiga aspekterna kan en DUF vara en effektiv väg för att expandera sin verksamhet i bland annat Danmark.

DUF erbjuder flera fördelar

Ingen krav på danskt aktiekapital: Till skillnad från danska aktiebolag, där det krävs ett aktiekapital, finns inget sådant krav för DUF.
Enkel registreringsprocess: Registreringen av en DUF är enkel och görs hos Erhvervsstyrelsen.
Rättigheter och skyldigheter: En DUF har samma rättigheter och skyldigheter som ett danskt företag.

För att registrera ett DUF måste följande steg genomföras

1. Registrera moderföretaget: Först måste du registrera moderföretaget i det land där det är baserat, exempelvis i England.
2. Registrera DUF i Danmark: Därefter registrerar du filialen i Danmark genom Erhvervsstyrelsen och erhåller ett danskt organisationsnummer.

Skatter och avgifter

Skatteplikt: En DUF är skattepliktigt för sin verksamhet i Danmark och måste följa danska skatteregler.
Momsregistrering: Om DUF:et bedriver momspliktig verksamhet i Danmark, måste det registreras i momsregistret.

Juridiska aspekter

Ansvar: Det är det utländska moderföretaget, ex. UK LTD, som är juridiskt ansvarigt för DUF:ets verksamhet i Danmark.
Regnskapsplikt: En DUF har bokföringsplikt och måste följa danska bokföringsregler.

Engelskt Limited bolag

När du registrerar ett UK LTD är aktiekapitalet från 1 GBP. Aktiekapitalets storlek bestämmer du.
Vid behov kan man efteråt höja bolagets aktiekapital.