Filial i Norge

NUF är en populär företagskonstruktion i Norge

Filial i Norge kallas för NUF

Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) är en bolagsform som tillåter utländska företag (exempel Engelskt Limited) att bedriva verksamhet i Norge genom en norsk filial.
Denna bolagsform blev möjlig genom EES-avtalet, som underlättar etablering av företag över landsgränser inom EU och EES.

NUF är en attraktiv bolagsform för utländska företag som vill etablera sig i Norge utan att behöva uppfylla kraven för ett norskt AS. Med rätt planering och förståelse för de juridiska och skattemässiga aspekterna kan ett NUF vara en effektiv väg för att expandera sin verksamhet i bland annat Norge.

NUF erbjuder flera fördelar för företagare

Inget krav på norskt aktiekapital: Till skillnad från norska aksjeselskap (AS), där det krävs ett aktiekapital på minst 30.000 NOK, finns inget sådant krav för NUF.
Enkel registreringsprocess: Registreringen av ett NUF är relativt enkelt och kan göras genom att fylla i och skicka in en Samordnet registermelding.
Rättigheter och skyldigheter: Ett NUF har samma rättigheter och skyldigheter som ett norskt företag när det gäller skatter och avgifter.

För att registrera ett NUF måste följande steg genomföras

Registrera moderföretaget: Först måste du registrera moderföretaget i det land där det är baserat, exempelvis i Storbritannien.
Registrera NUF i Norge: Därefter registrerar du filialen i Norge genom Brønnøysundregistrene.
Skaffa ett norsk organisationsnummer: NUF:et får ett norskt organisationsnummer som används för all officiell kommunikation.

Skatter och avgifter

Skatteplikt: Ett NUF är skattepliktigt för sin verksamhet i Norge och måste följa norska skatteregler.
Momsregistrering: Om NUF:et bedriver momspliktig verksamhet i Norge, måste det registreras i Merverdiavgiftsregisteret.

Juridiska aspekter

Ansvar: Det är det utländska moderföretaget, exempelvis Engelskt Limited, som är juridiskt ansvarigt för NUF:ets verksamhet i Norge.
Regnskapsplikt: Ett NUF har regnskapsplikt och måste följa norska bokföringsregler.

Engelskt Limited bolag

När du registrerar ett UK LTD är aktiekapitalet från 1 GBP. Aktiekapitalets storlek bestämmer du.
Vid behov kan man efteråt höja bolagets aktiekapital.